ANBI Status

De Stichting
Kunstvereeniging Katwijk
heeft een ANBI status.
Het RSIN nummer is 819242433.