Theo de Feyter

Theo de Feyter (1947) volgde zijn opleiding van 1965-67, 1969-1971 aan de  Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam en studeerde van 1979-87 aan de Universiteit van Amsterdam (Vakgroep TaleTheo 8 juli 2009 027n en Culturen van West-Azië). Hij vertaalde het Gilgamesj-epos vanuit het Assyrisch-Babylonisch.  Maakte vele reizen, o.a. door Syrië en Libanon waar tentoonstellingen uit voortkwamen. Vele landschappen en stadsgezichten, vaak in gouache geschilderd, staan op zijn naam.

Sibylle Bross

Sibylle Bross (1959) iSibylle IMG_0274s de kleindochter van de bekende Duitse beeldhouwer Fritz Nuss (1909-2000).Het kunstenaarsvak zit haar dus in het bloed. Sibylle schildert landschappen, portretten en schilderijen ‘naar model’. Ze probeert “Vitalität und Lebensfreude” in haar schilderijen tot uitdrukking te laten komen. Het zijn werken met een eigen ritme.