Frans Koppelaar

Schildert uitsluitend datgene waarmee hij zich emotioneel sterk verbonden voelt. Er zijn bepaalde onderwerpen waar toe hij zich voelt aangetrokken en waar hij steeds weer op terug komt. Wat hem altijd heeft gefascineerd zijn grote steden met hun levendige structuur van gebouwen, wegen, waterpartijen, bomen, auto’s en natuurlijk mensen. Naast stadsgezichten Frans Koppelaaren landschappen schildert hij portretten.