Sponsor Informatie

Inleiding
In 2008 werd de Stichting Kunstvereeniging Katwijk (SKK) opgericht.
De stichting kan worden gezien als een voortzetting van de in 1908 opgerichte “Kunstvereeniging Katwijk”, waarin de in Katwijk wonende schilders Jan Toorop, Willy Sluiter en “Morgenstjerne” Munthe een belangrijke rol speelden. De Kunstvereeniging had destijds een eigen tentoonstellingsgebouw waarin de werken werden geëxposeerd en verkocht.

SKK is ontstaan vanuit het Katwijks Museum en wil ruimte scheppen voor kunstbeoefening en de beleving daarvan en doet dit onder andere door het jaarlijks organiseren van het evenement KATWIJK EN PLEIN AIR schilderen aan zee. Een vijftiental kunstschilders uit binnen- en buitenland neemt op uitnodiging deel aan het evenement dat elk jaar wordt gehouden in juli.
De eerste keer dat KATWIJK EN PLEIN AIR plaatsvond, was in 1995 en vervolgens in 2005, 2007, en verder. Het evenement wordt financieel mede ondersteund door de Gemeente Katwijk en promotioneel door City Marketing Katwijk.
SKK heeft de beschikking over een kunstpaviljoen, het DunaAtelier, dat tot voorjaar 2017 op de hoek Voorstraat/ Boulevard staat. Daarna verhuist het naar het Duinplein dat op het ogenblik onder constructie is.
Voor de realisatie van het paviljoen, is de woningcorporatie Dunavie bereid gevonden om als hoofdsponsor op te treden en het kunstpaviljoen te laten bouwen. Het ontwerp van het paviljoen is gebaseerd is op dat van een eeuw geleden.

Voor de exploitatie van het kunstpaviljoen en het hoofdevenement KATWIJK EN PLEIN AIR, schilderen aan zee heeft de SKK, naast de gemeente Katwijk, Dunavie, Meerburgfonds, SNS Fonds Katwijk en Fonds 1818, nog meer sponsors nodig.
Voor uw bedrijf zijn er mogelijkheden om uw naam en activiteit onder de aandacht te brengen van de Katwijkse bevolking, (bad)gasten en kunstliefhebbers.
Met uw sponsorbijdrage steunt u niet alleen de SKK met haar activiteiten, maar u doet tevens veel bezoekers en inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg het genoegen om de schilderkunst te zien, te beleven en te kopen.
Promotioneel is Kunst als speerpunt opgenomen in het programma van City Marketing Katwijk.

DRIE SPONSOR MOGELIJKHEDEN.
1  Bronzen palet. € 100 per jaar.
• Vermelding met één regel op het sponsorbord in het kunstpaviljoen, met naamsvermelding en activiteit.
• Vermelding met één regel op de website bij “vrienden en sponsors”, met naamsvermelding en activiteit.

Bijvoorbeeld: EXTRA VERT , tuinwinkel www.extravert.nl
STYLISH MEDIA, webbouwers www.stylishmedia.nl

2  Zilveren palet. € 250 per jaar.
• Vermelding op een schildersdoekje ( 18 x 21 cm) in het kunstpaviljoen met logo, naamsvermelding en activiteit.
• Vermelding op de website bij “vrienden en sponsors” met logo, naamsvermelding en activiteit.

3  Gouden palet. € 500 per jaar.
• Vermelding op een schildersdoekje ( 18 x 21 cm) in het kunstpaviljoen met logo, naamsvermelding en activiteit.
• Vermelding op de website bij “vrienden en sponsors” met logo naamsvermelding en activiteit.
• Het kunstpaviljoen heeft 8 panelen waarop de schilderijen worden tentoongesteld.
Op één paneel wordt op een plaatje van 8x 13 cm vermeld: b.v. “Dit paneel wordt gesponsord door www.extravert.nl”

Particulieren kunnen “VRIEND” worden van de stichting Kunstvereeniging Katwijk of gastheer of gastvrouw.
Vrienden ondersteunen de stichting met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 10.
Gastvrouwen en –heren ondersteunen de stichting door minimaal tweemaal per jaar (een dagdeel) de bezoekers van het paviljoen informatie te verstrekken over de tentoongestelde werken.

“Vrienden” doen mee aan de jaarlijkse verloting van één schilderij.
Aanmelden via email schilderenaanzee@gmail.com of website www.schilderenaanzee.nl

Sponsoren hebben de mogelijkheid om interne of externe relaties te ontvangen in het DunaAtelier voor een workshop schilderen met lunch in één van de omliggende horeca-gelegenheden.

Stichting Kunstvereeniging Katwijk
J.A.Vlieland voorzitter
email: jackvlieland@schilderenaanzee.nl, telefoon 071-4072191